SQL (Server)

4500 грн. групові заняття 4500 грн. індивідуальні заняття

Цей курс призначений для освоєння SQL-запитів початківцями - розробниками. Після проходження курсу Ви зможете впевнено створювати SQL-запити, розуміючи, як вони працюють. Розглянутих варіантів буде достатньо для покриття більш ніж 80% потреб бізнес-додатків, представлених на українському, російському та польському ринках. Цей курс буде також корисний і тим, хто використовує ORM для розуміння того, як в результаті додаток отримує дані і як можна це оптимізувати. Основою для розгляду матеріалу служить версія SQL Server 2012.

 

Категорія: , .

Інформація про курс

SQL. Робота у сфері інформаційних технологій неможлива без взаємодії з наборами інформації. Для простоти роботи всю інформацію поміщають в базу даних, з якої всі необхідні дані витягуються за допомогою відповідних запитів. Світ баз даних стає все більш і більш єдиним, що призвело до необхідності створення стандартної мови, яка могла би використовуватись, щоб функціонувати у великій кількості різних видів комп'ютерних середовищ. Даний курс спрямований на вивчення баз даних і мови структурованих запитів SQL. Це мова застосовується для створення, модифікації та управління даними. Курси "SQL для початківців" допоможуть вивчити всі тонкощі роботи з даними мовою запитів, і Ви зможете тестувати додаток на рівні взаємодії з базами даних. Успішне навчання SQL вимагає максимум практики, тому після кожної теоретичної частини розглядаються практичні приклади. 

Необхідна підготовка

 • Не потрібна.
 • Введення. Основні поняття та визначення. 
 • Що таке SQL і для чого вона потрібна? 
 • SQL - універсальна мова (стандарт). 
 • Що таке База Даних? 
 • З чого складається База Даних?
 • Таблиці, рядки, стовпці. 
 • Зв'язки між таблицями на основі ключів. 
 • Типи даних. 
 • Як працює доступ і пошук в таблицях на основі індексів? 
 • Що таке транзакційний механізм? 
 • Загальний перелік операторів SQL. 
 • Питання / Практичні завдання. 
 • Елементарна вибірка даних - оператор "SELECT". 
 • Засоби доступу. SQLyog. 
 • Навчальна база: таблиці зв'язку. 
 • Візуальне представлення бази даних. 
 • Вибірка даних з таблиць - оператор "SELECT" в деталях. 
 • Псевдоніми таблиць і полів. 
 • Виняток дублювання даних "DISTINCT". 
 • Додавання критеріїв вибірки "WHERE". 
 • Оператори порівняння >, <, =. 
 • Булеві оператори "AND, OR, NOT". 
 • Оператори "IN, BETWEEN, LIKE, ISNULL". 
 • Оператор "CASE". 
 • Питання / Практичні завдання. 
 • Оператор "SELECT". Функції. 
 • Перетворення виводу і вбудовані функції. 
 • Числові, символьні і рядкові константи. 
 • Арифметичні операції для перетворення чисел.
 • Операція конкатенації (об'єднання) рядків.
 • Функції перетворення символів. 
 • Строкові функції. 
 • Функції роботи з числами. 
 • Питання / практичні завдання. 
 • Оператор "SELECT". Агрегування. 
 • Функції перетворення значень. 
 • Агреговані та групові функції. 
 • Умовний оператор "HAVING". 
 • Упорядкування, сортування полів "ORDER BY". 
 • Вкладені підзапити. 
 • Формування підзапитів. 
 • Питання / практичні завдання. 
 • Оператор "SELECT". Реляційні відносини. 
 • Використання оператора "EXISTS". 
 • Оператори порівняння з безліччю значень "IN, ANY, ALL". 
 • Оператор об'єднання "UNION". 
 • "UNION" без дублювання. 
 • "UNION" разом з ORDER BY. 
 • Зовнішнє об'єднання. 
 • Оператор "SELECT". Зв'язування таблиць - "JOIN". 
 • З'єднання таблиць за допомогою оператора "JOIN". 
 • Внутрішні об'єднання. 
 • Операції з'єднання таблиць за допомогою посилальної цілісності. 
 • Управління даними за допомогою SQL. 
 • Використання псевдонімів при з'єднанні таблиць. 
 • Забезпечення безпеки системи. 
 • Маніпулювання даними. 
 • Додавання даних в таблицю INSERT. 
 • Видалення даних з таблиці. 
 • Використання підзапитів в "INSERT, UPDATE і DELETE". 
 • Питання / практичні завдання. 
 • Уявлення "VIEW".
 • Зміна даних таблиці "UPDATE".
  • Подання - іменовані запити.
 • Уявлення таблиць.
 • Маскуючі вистави для стовпців, для рядків.
 • Агреговані уявлення.
 • Обмеження застосування оператора "SELECT" в уявленнях.
 • Зміни та видалення уявлень.
 • Питання / практичні завдання.
 • Створення об'єктів Бази Даних .
 • Створення таблиці.
 • Використання індексації для швидкого доступу до таблиці.
 • Зміна існуючої таблиці.
 • Видалення таблиці.
 • Додавання обмежень допустимих значень.
 • Обмеження "NOT NULL".
 • Унікальність як обмеження.
 • Обмеження первинних ключів.
 • Складові первинні ключі.
 • Перевірка значень полів.
 • Значення за замовчуванням.
 • Обмеження зовнішнього ключа.
 • Управління Базою Даних.
 • Створення Бази Даних.
 • Створення користувачів БД і обмеження прав доступу.
 • Вміст і файлова структура БД.
 • Реплікація БД.
 • Відновлення БД.
 • Копіювання даних з однієї в іншу БД.
 • Генерація та збереження скрипта БД.
 • Розбір домашніх завдань і вирішення завдань.

 

Індивідуальні заняття

Вартість навчання

4500 грн

Кількість занять: 12

Вільний графік

Можливість впливати на графік навчання

Вся увага викладача спрямована на Вас

Індивідуальний підхід

Групові заняття

Вартість навчання

4500 грн

Кількість занять: 12

Строгий графік

Навчання строго за програмою курсу

Послідовність і систематичність навчання

Робота за групою